Sociala aktiviteter

Medlemsträff

”Borås på 1900-talet” bildvisning av Fredrik Hjelm, Stadsantikvarie Anmälan senast måndag 9 mars Föreningen bjuder på fika!